Lịch học


Đối tượng học viên:

1/ Trẻ em từ 4 tuổi trở lên

2/ Người lớn đến 65 tuổi.

Thời gian học và đăng ký:

Từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần: Sáng tứ : 8h đến 11h

Chiều từ: 15h đến 20h

Khóa học cho các môn: 3 tháng - Một tuần 02 buổi

Học viên có thể học bất cứ vào giờ nào của ngày trong tuần.