Thông tin mới

Thứ tư, ngày 10 tháng tư năm 2013

Đàn Piano

Phần căn bản:
 • Giới thiệu về đàn, tư thế ngồi đàn, cách để ngón
 • Kỹ thuật luyện ngón – Hướng dẫn triển khai nốt nhạc và Hợp âm trên đàn piano; giới thiệu 2 loại khóa: khóa sol, khóa fa và tác dụng của mỗi loại khóa.
 • Nhạc lý tổng quát
 • Thực hành các Tiểu phẩm và Tác phẩm
 • Cách thành lập hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy …
 • Thực hành đàn và hát các điệu: March, Fox, Valse, Bolero, Bepop, Boston, Tango, Ballade, Blues, Surf, Slow surf, Slow Rock, Rhumba, Cha cha cha, Twist, … và các điệu hiện đại.
 • Hướng dẫn Học viên độc tấu trên đàn piano theo từng thể loại nhạc: nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến, nhạc nước ngoài …
 • Hướng dẫn Học viên thực hành các tác phẩm piano bất hủ: các tác phẩm cổ điển, hòa tấu, độc tấu …

Phương pháp đệm đàn - nâng cao:
 • Lý thuyết về Hòa âm
 • Cách xác định giọng trưởng/thứ
 • Cách xác định Chủ âm (tông, giọng) của bài hát
 • Tự viết hợp âm cho bài hát
 • Xác đinh điệu cho bài hát
 • Đệm đàn với bất kỳ ca khúc nào
 • Đệm đàn dựa theo giọng hát
 • Đệm đúng điệu và hợp âm khi nghe bạn bè hoặc tự bản thân bạn hát (rất quan trọng khi đệm hát và tạo nên sự tự tin khi chơi đàn trước đám đông)
 • Kỹ thuật tăng tông, giảm tông (di cung, dịch giọng) cho ca khúc
 • Kỹ thuật đệm các điệu phăng – sôlô đệm …
 • Kỹ thuật Intro đầu bài nhạc, giữa bài nhạc và cuối bài nhạc
 • Tự soạn đệm cho bài hát bất kỳ

Đàn organ


Phần căn bản:
 • Giới thiệu về đàn, tư thế ngồi đàn, các ngón tay
 • Kỹ thuật luyện ngón
 • Hướng dẫn triển khai nốt nhạc và Hợp âm trên đàn organ
 • Nhạc lý tổng quát, cách thành lập hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy …
 • Thực hành đàn và hát các điệu: March, Fox, Valse, Bolero, Bepop, Boston, Tango, Ballade, Blues, Surf, Slow surf, Slow Rock, Rhumba, Cha cha cha, Twist, … và các điệu hiện đại.


Phương pháp đệm đàn - nâng cao:
 • Lý thuyết về Hòa âm
 • Cách xác định giọng trưởng/thứ
 • Cách xác định Chủ âm (tông, giọng) của bài hát 
 • Tự viết hợp âm cho bài hát
 • Xác đinh điệu cho bài hát
 • Đệm đàn với bất kỳ ca khúc nào
 • Đệm đàn dựa theo giọng hát
 • Đệm đúng điệu và hợp âm khi nghe bạn bè hoặc tự bản thân bạn hát (rất quan trọng khi đệm hát và tạo nên sự tự tin khi chơi đàn trước đám đông)
 • Kỹ thuật tăng tông, giảm tông (di cung, dịch giọng) cho ca khúc
 • Kỹ thuật đệm các điệu phăng – sôlô đệm …
 • Kỹ thuật Intro đầu bài nhạc, giữa bài nhạc và cuối bài nhạc
 • Tự soạn đệm cho bài hát bất kỳ

Đệm đàn thánh ca

Phần căn bản:
 • Giới thiệu về đàn, tư thế ngồi đàn, các ngón tay
 • Kỹ thuật luyện ngón – Hướng dẫn triển khai nốt nhạc và Hợp âm trên đàn piano
 • Nhạc lý tổng quát, cách thành lập hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy …
 • Thực hành đàn và hát các điệu thường sử dụng để đệm Thánh ca.


Phương pháp đệm đàn - nâng cao:
 • Lý thuyết về Hòa âm – Đặc điểm của Hòa âm trong các tác phẩm Thánh ca
 • Cách xác định giọng trưởng/thứ
 • Cách xác định Chủ âm (tông, giọng) của tác phẩm Thánh ca
 • Tự viết hợp âm cho tác phẩm Thánh ca
 • Xác đinh điệu cho tác phẩm Thánh ca
 • Đệm đàn với bất kỳ ca khúc Thánh ca nào
 • Đệm đàn dựa theo giọng hát
 • Đệm đúng điệu và hợp âm khi nghe bạn bè hoặc tự bản thân bạn hát
 • Kỹ thuật tăng tông, giảm tông (di cung, dịch giọng) cho ca khúc
 • Kỹ thuật đệm các điệu phăng – sôlô đệm …
 • Kỹ thuật Intro đầu bài nhạc, giữa bài nhạc (giang tấu) và cuối bài nhạc (Ending)
 • Tự soạn đệm cho bài hát bất kỳ
 • Luyện tập các ca khúc Thánh ca phổ biến.

Guitar đệm hát căn bản, cổ điển


GUITAR ĐỆM HÁT CƠ BẢN

Phần căn bản:
 • Tư thế cầm đàn – cách cầm phím, chơi đàn – giới thiệu về đàn và 6 dây đàn
 • Kỹ thuật luyện ngón – Hướng dẫn triển khai nốt nhạc và Hợp âm trên đàn guitar
 • Nhạc lý tổng quát, cách thành lập hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy …
 • Thực hành đàn và hát các điệu: March, Fox, Valse, Bolero, Bepop, Boston, Tango, Ballade, Blues, Surf, Slow surf, Slow Rock, Rhumba, Cha cha cha, Twist, … và các điệu hiện đại.

Phương pháp đệm đàn - nâng cao:
 • Lý thuyết về Hòa âm
 • Cách xác định giọng trưởng/thứ
 • Cách xác định Chủ âm (tông, giọng) của bài hát 
 • Tự viết hợp âm cho bài hát 
 • Xác đinh điệu cho bài hát 
 • Đệm đàn với bất kỳ ca khúc nào 
 • Đệm đàn dựa theo giọng hát 
 • Đệm đúng điệu và hợp âm khi nghe bạn bè hoặc tự bản thân bạn hát (rất quan trọng khi đệm hát và tạo nên sự tự tin khi chơi đàn trước đám đông)
 • Kỹ thuật tăng tông, giảm tông (di cung, dịch giọng) cho ca khúc
 • Kỹ thuật đệm các điệu phăng – sôlô đệm …
 • Kỹ thuật Intro đầu bài nhạc, giữa bài nhạc (giang tấu) và cuối bài nhạc (Ending)
 • Tự soạn đệm cho bài hát bất kỳ


GUITAR CỔ ĐIỂN

Phần căn bản:
 • Tư thế ngồi và cầm đàn – giới thiệu về đàn và 6 dây đàn
 • Nhạc lý tổng quát
 • Luyện bàn tay trái và bàn tay phải:
  • Bàn tay trái:
  • Ký hiệu và cách đặt các ngón tay
  • Cách luyến lên, luyến xuống
  • Sự độc lập của các ngón tay
  • Chặn hợp âm
  • Bàn tay phải
  • Kỹ thuật phát âm
  • Kỹ thuật ép dây
  • Kỹ thuật móc dây
 • Kỹ thuật reo dây
 • Sự độc lập của các ngón tay
 • Bài tập giành cho các ngón tay
 • Sự phối hợp giữa các ngón tay và 2 bàn tay
 • Kỹ thuật luyện ngón
 • Hướng dẫn triển khai nốt nhạc và Hợp âm trên đàn guitar
 • Luyện tập chạy ngón và các thế bấm
 • Các kỹ thuật trong nghệ thuật chơi đàn Guitar Classic
 • Thực hành một số bài tập và tác phẩm

Phương pháp đệm đàn - nâng cao:
 • Các bài hát bất hủ soạn cho Guitar Classic
 • Các bài hát bất hủ của Piano biên soạn lại cho đàn Guitar
 • Biểu diễn các bài hát có lời bằng Guitar Classic (nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến, nhạc nước ngoài …)
 • Tự soạn Guitar Classic cho bài hát bất kỳ (không lời và có lời)

Đào tạo nhạc công organ


Phần căn bản:
 • Nhạc lý tổng quát, cách thành lập hợp âm
 • Thực hành đàn và  hát các điệuPhương pháp đệm đàn Nâng cao:

 • Xác định giọng trưởng/ thứ và tự viết hợp âm cho bài hát
 • Lý thuyết về hòa âm
 • Đệm đàn cho bất kì bài hát nào
 • Đệm đúng điệu và hợp âm khi nghe bạn bè hoặc bản thân bạn tự hát
 • Kỹ thuật đệm các điệu phăng - Sô lô đệm,.
 • Tự soạn Introl các bài hát
 • Tự soạn đệm cho bài hát bất kì